لطفا به موارد زیر توجه کنید


لطفا اطلاعات فرد خدمت گیرنده را برای ثبت نام وارد کنید. (به عنوان مثال اگر میخواهید برای فرزندتان خدمت بگیرید اطلاعات هویتی ایشان را ثبت کنید.)

اگر تمایل دارید میتوانید بدون ثبت اطلاعات شخصی (شماره ملی، نام خانوادگی و ...) از خدمات آتیه استفاده کنید

بدین منظور روی نوشته ی زیر «به صورت ناشناس ثبت نام میکنم» کلیک کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید در غیر این صورت روی دکمه ی زیر کلیک کنید

حساب کاربری دارید؟ وارد شوید